Uczelnie w Poznaniu - przegląd szkół wyższych

Poznań jest miastem, które bez obawy można nazwać miastem akademickim. Od połowy września do połowy lipca miasto jest wypełnione studentami, którzy studiują na rozmaitych poznańskich uczelniach. Obecnie w Poznaniu funkcjonuje 25 (dwadzieścia pięć) uczelni. Są wśród nich uczelni publiczne i prywatne. Uczelnie w Poznaniu – to tradycja i historia. Najstarszą uczelnią jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Co prawda został on powołany w 1991r., jednak jego korzenie sięgają o wiele dalej, bo aż do końca wieku XV – początku XVI. Obecnie jest to jeden z największych i liczących się ośrodków akademickich w Polsce. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oferuje studia na piętnastu wydziałach, prowadząc studia I i II stopnia oraz studia doktoranckie na każdym z wydziałów. Ponadto wiele wydziałów prowadzą studia podyplomowe dla osób, które chcą udoskonalić swoją wiedzę i umiejętności. Niektóre wydziały humanistyczne uczestniczą w Międzykierunkowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych (MISH), które umożliwiają studentom łączenia różnych specjalności humanistycznych podczas nauki. Uniwersytet im. Adamam Mickiewicza rozpoczął kształcenia w tzw. Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz Kolorowym Uniwersytecie. Są to zajęcia skierowane odpowiednio do osób, którym nie zależy na statusie studenta oraz dla dzieci. Uczelnie w Poznaniu to także uczelnie specjalistyczne takie jak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Historia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu sięga lat dwudziestych XX wieku. Obecną swoją nazwę uzyskał w roku 2008, uprzednio był znany jako Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Oferuje on studia na 5 (pięciu wydziałach), które prowadzą wiele kierunków oraz specjalizacji. Uczelnie w Poznaniu są znane nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zajmuje 6 (szóste) miejsce w Europie w jednym z rankingów szkół biznesowych. Bogatą tradycję ma także Politechnika Poznańska, która funkcjonuje od 1919r. Oferuje ona studia na 10 (dziesięciu) wydziałach, kształcąc specjalistów w dziedzinie m.in., inżynierii, fizyki, matematyki, elektroniki. Pod swoją obecną nazwą uczelnia ta funkcjonuje od roku 1955. Uczelnie w Poznaniu to także Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który został wyodrębniony w roku 1950 z wydziałów o specjalizacji lekarskiej oraz farmakologicznej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Obecnie ta wyższa uczelnia zajmuje 2 (drugą) pozycję wśród uczelni medycznych w Polsce. Studia odbywają się na 4 (czterech) wydziałach. Uczelnia ta założyła 5 (pięć) szpitali klinicznych. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pod obecną nazwą funkcjonuje od roku 2008, jednak jego historia sięga końca XIX wieku. Przez dłuższy okres, od lat 70-tych XX wieku szkoła wyższa była znana pod nazwą Akademii Rolniczej. Uczelnia prowadzi studia I, II i III stopnia, również studia niestacjonarne na dwudziestu kierunkach. Uczelnie w Poznaniu biorą udział w programach wymiany międzynarodowej, takich jak, np. Erasmus i Leonardo da Vinci. Uczelnie w Poznaniu przyczyniają się tym samym do internalizacji badań oraz umożliwiają studentom poznanie obcych państw i kultur, a także sprzyjają reklamie Polski na świecie. W Poznaniu funkcjonuje także 17 (siedemnaście) szkół niepublicznych o różnym profilu – handlowym, biznesowym, hotelarskim oraz pedagogicznym. Uczelnie w Poznaniu przyciągają wielu studentów z zagranicy. Wśród zagranicznych studentów są osoby z Ameryki Łacińskiej, państw arabskich, Afryki oraz państw byłego ZSRR. Studiują oni zarówno na studiach licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich. Uczelnie w Poznaniu dbają nie tylko o rozwój naukowy studentów, ale także o formę spędzania wolnego czasu studentów. Co roku organizowane są dni studentów, tzw. Juwenalia. Wówczas władze miasta przekazują symboliczny klucz do miasta studentom i zaczyna się kilkudniowa zabawa studentów wszystkich uczelni w Poznaniu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here