Kredyt konsumencki

Jak wiadomo sektor finansowy opiewa w różnego rodzaju artykuły finansowe, do których zaliczyć możemy różnego rodzaju kredyty, w tym na przykład kredyt konsumencki, jak również kredyt konsumpcyjny. Te dwa właśnie pojęcia, niestety bardzo często używane są zamiennie, a jest to ogromny błąd, ponieważ właśnie te oba rodzaje kredytów naprawdę bardzo się od siebie różnią. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że kredyt konsumencki odnosi się do osoby, która zaciąga kredyt, a więc jak sama nazwa wskazuje do konsumenta, jeżeli natomiast chodzi o kredyt konsumpcyjny, to jest on związany z konsumpcją, a więc sposobem przeznaczania pieniędzy, które zostały pożyczone.

Czym tak naprawdę jest kredyt konsumencki?
Jest to rodzaj płatności. Żeby został udzielony kredyt konsumencki, to niezbędne jest zawarcie umowy pomiędzy kredytobiorcą a kredytodawcą. Taka właśnie umowa pomiędzy stronami powinna zostać zawarta w formie pisemnej, a na kredytodawcy leży obowiązek, żeby konsumentowi dostarczyć egzemplarz umowy. W takiej właśnie umowie, koniecznie powinny być zawarte, między innymi informacje, takie jak podstawowe informacje dotyczące konsumenta, jak również informacje, które dotyczą samego kredytu, a więc między innymi wysokość kredytu, długość spłaty, oprocentowania, jak również inne warunki, a więc na przykład, na jakich zasadach możliwe jest odstąpienie od umowy oraz tym podobne.

Czy z umową o kredyt konsumencki związane są jakieś prawa?
Oczywiście, tak jak w przypadku każdej umowy na rynku finansowym, również w przypadku umowy o kredyt konsumencki, konsumentowi przysługują określone prawa, jak również ciążą na nim pewne obowiązku. Przede wszystkim konsument powinien zawrzeć taką umowę świadomie i liczyć się z tym, że niesie ona za sobą określone skutki. Przede wszystkim konsument, ma prawo żądać od kredytodawcy, żeby dokładnie wyjaśnił mu wszelkie szczegóły i warunku dotyczącej umowy. Na kredytodawcy ciąży bowiem prawny obowiązek poinformowania kredytobiorcy, z czym wiąże się zaciągnięcie takiego właśnie zobowiązania kredytowego. Przede wszystkim konsumentowi przysługuje również uprawnienie do żądania uzyskania bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli stosownie do przepisów ustawy, spełnia on określone wymogi, żeby ubiegać się o udzielenie takiego właśnie kredytu. Jeżeli podpiszemy taką umowę, to niezwłocznie powinniśmy otrzymać jeden egzemplarz, który jednoznacznie potwierdza, że zawarcie takiej właśnie umowy faktycznie miało miejsce, jak również potwierdza ona warunki, na jakiego zgodziły się obie strony. W przypadku jeżeli osoba, która planuje zawarcie umowy o kredyt konsumencki, ma jakieś pytania, czy też wątpliwości, to w takim wypadku ma ona prawo żądania od kredytodawcy, żeby dokładnie i klarownie wyjaśnił jej wszelki kwestie, które budzą jej obawy.

Jak wygląda sprawa odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego?
Każda osoba, która podpisała umowę o zaciągnięcie kredytu, ale po przeanalizowaniu wszystkiego stwierdziła, że jednak nie chce pakować się w zobowiązanie kredytowa, albo też zdaje sobie sprawę z tego, że nie będzie mogła się z takiej umowy wywiązać, ma ustawowe prawo do tego, żeby od takiej umowy odstąpić. Można tego dokonać w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia i w takim wypadku nie musimy podawać przyczyny, dla której zdecydowaliśmy się na odstąpienie od kredytu. Możemy to zrobić, stosując do tego wzór oświadczenia, który zazwyczaj dostajemy wraz z podpisaną umową kredytową. Warto pamiętać również o tym, że dochowamy tego terminu wtedy, gdy wyślemy wspomniane oświadczenie na adres, który został wskazany przez kredytodawcę. W wypadku jeżeli odstąpimy od umowy kredytu, to będziemy zobowiązani do zwrotu wszelkich opłat, które zostały poniesione. Jeżeli kredytodawca wypłaci kredyt przed upływem 14 dni od chwili zawarcia umowy, to musimy zwrócić nie tylko kwotę kredytu, ale również trzeba zwrócić odsetki, jakie obowiązują za okres od chwili wypłaty, aż do dnia spłaty kredytu, musimy tego dokonać w terminie 30 dni od odstąpienia od umowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here