W jaki sposób nalicza sie urlop wypoczynkowy?

Każda osoba aktywna zawodowo potrzebuje czasem czasu na to, aby się zrelaksować i nabrać świeżości umysłu. W tym celu przysługuje każdemu pracownikowi urlop wypoczynkowy.

Wymiar należnego pracownikowi urlopu wypoczynkowego zależy od długości okresu zatrudnienia. Warto wiedzieć o tym, że do okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia bez względu na przerwy w zatrudnieniu. W przypadku naliczania urlopu nie ma znaczenia sposób rozwiązania wcześniejszych stosunków pracy oraz to czy pomiędzy poszczególnymi stosunkami pracy istniały przerwy w zatrudnieniu. Wiele osób, zwłaszcza młodych, które to dopiero rozpoczynają wykonywanie pracy zarobkowej często zastanawiają się urlop jak liczyć?
.Otóż zgodnie z obowiązującym kodeksem pracy wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi dwadzieścia dni roboczych, w przypadku gdy pracownik nie ma przepracowanych dziesięciu lat oraz dwadzieścia sześć dni roboczych w sytuacji, gdy pracownik świadczy prace zarobkowa co najmniej dziesięć lat.
Obliczając wymiar urlopu należy również wziąć pod uwagę okresy edukacji w szkole średniej oraz na studiach wyższych.
I tak w przypadku ukończenia zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej do okresu urlopowego wliczane są pracownikowi trzy lata. W przypadku ukończenia średniej szkoły zawodowej do wymiaru urlopu wliczane jest pięć lat. Jeśli dany pracownik ukończył szkołę policealną to wówczas do wymiaru urlopu pracodawca musi wliczyć mu sześć lat. Najwięcej bo aż osiem lat mają wliczane do okresu urlopu osoby, które ukończyły studia wyższe magisterskie czy też licencjackie.
Jeśli zmieniamy pracę to wówczas bardzo istotne jest, aby przedstawić do działu kadr i płac nowego zakładu pracy wszystkie dotychczasowe świadectwa pracy oraz świadectwa ukończenia szkoły. Jest to niezbędne do prawidłowego naliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego.
Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę. Z kolei urlop wypoczynkowy nie przysługuje osobom zatrudnionym w oparciu o umowę cywilną jaką jest umowa zlecenie czy też umowa o dzieło.
Warto pamiętać o tym, że za czas urlopu wypoczynkowego każdemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, takie, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował. Zasadę tę w pełni stosuje się do składników wynagrodzenia określonych w stawce miesięcznej w stałej wysokości. Z kolei elementy zmienne mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeśli ulegają one znacznym różnicą to wówczas nawet z dwunastu miesięcy.
Przysługujący pracownikowi w roku kalendarzowym urlop wypoczynkowy należy udzielać w takie dni, które są dla niego dniami pracy, zgodnie z obowiązującym w danym zakładzie pracy rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającemu liczbie godzin przypadających do przepracowania przez pracownika w tym konkretnym dniu. Pracownicy kadr obliczający urlop powinni zawsze pamiętać o tym, że jeden dzień urlopu odpowiada ośmiu godzinom pracy, także w przypadku pracownika, który to jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy. Pracownikom wykonującym pracę zarobkową na pół etatu przysługuje mniej urlopu, niż osobom zatrudnionym na pełnym etacie.
Osobie pracującej na pół etatu, a która to nie ma przepracowane więcej niż dziesięć lat przysługują w ciągu roku kalendarzowego – 104 godziny urlopu wypoczynkowego, a wiec trzynaście dni po osiem godzin roboczych. Z kolei osobie, która jeszcze nie przepracowała zawodowo dziesięć lat należy się osiemdziesiąt godzin urlopu wypoczynkowego, a wiec a więc dziesięć dni po osiem godzin.
Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju kodeksem pracy pracownik podejmujący pracę pierwszy raz w życiu uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
Urlop wypoczynkowy przysługujący pracownikowi w danym roku kalendarzowym może być najpóźniej wydany do końca września przyszłego roku. Jeśli do tego czasu pracodawca nie udzieli pracownikowi należnego mu urlopu to wówczas to musi on wypłacić mu ekwiwalent za urlop.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here