Studia podyplomowe dla nauczycieli

Praca nauczyciela często bywa mylnie postrzegana przez społeczeństwo – wydaje nam się bowiem, że profesorowie i profesorki, które na kilka godzin dziennie przejmują nasze obowiązki rodzicielskie, dbają i wychowują nasze pociechy, przekazują im elementarną wiedzę i pomagają, nie robią prócz tego nic innego – po prostu wracają do domu i leżą na kanapie do góry brzuchem, nie radząc sobie z ogromem wolnego czasu. Rzeczywistość jest jednak zgoła inna – praca nauczyciela jest zawodem wielowymiarowym i wymagającym skupienia przez o wiele więcej niż osiem godzin dziennie. Nauczyciele i nauczycielki muszą przygotowywać materiały i siebie merytorycznie do zajęć, komunikować się z rodzicami, organizować zebrania, zajęcia dodatkowe i wycieczki, tworzyć i sprawdzać sprawdziany, a ponadto przez cały czas mają w głowie swoich wychowanków i uczniów, ich problemy, rozterki, trudności wychowawcze i wątpliwości, jak skutecznie pomóc dziecku.
Dlatego z całą pewnością świetną oznaką jest fakt, że pomimo całego tego trudu, nauczyciele wciąż chcą się rozwijać i dokształcać, by jeszcze lepiej wykonywać swój niełatwy zawód. Studia podyplomowe dla nauczycieli organizowane są zarówno na prywatnych, jak i państwowych uczelniach wyższych, które w swojej ofercie mają szeroką gamę kierunków i fakultetów, pomocnych i praktycznych w rozwijaniu umiejętności pedagogicznych. Belfrowie mogą wybierać spośród kierunków przedmiotowych, takich jak biologia, informatyka, etyka i filozofia czy też historia, ale mogą również zdecydować się na bibliotekoznawstwo z informacją naukową, doradztwo zawodowe albo edukację wczesnoszkolną i wychowanie przedszkolne; kierunki te poszerzą ich kompetencję i otworzą drzwi do innych, również okołoszkolnych, zawodów, ale jednak pozwolą na chwilę „odpocząć” od wychowywania i nauczania w ich klasycznym rozumieniu. Obydwa rozwiązania są gwarancją ciekawszego, rozbudowanego CV, poszerzenia sieci kontaktów oraz otworzenia się na nowe możliwości rozwoju kariery zawodowej.
Studia podyplomowe niestety w 99% przypadków są płatne, jednak
miesięczny koszt takich studiów nie powinien przekroczyć 500 zł. Odbywają się one w trybie wieczorowym i weekendowym i trwają średnio dwa semestry, jednak wszystko zależy od wybranej uczelni i kierunku. Ze względu na szczególny charakter studiów nauczycielskich i pedagogicznych, często wymaganym elementem ukończenia studiów podyplomowych jest odbycie praktyk – trwają one jednak najczęściej przez maksymalnie miesiąc, oraz można odbyć je w swoim miejscu pracy. Jest to ogromne ułatwienie i oszczędność czasu, jednak warto wyjść ze swojej strefy komfortu i wybrać nową, nieznaną sobie placówkę, tak by nauczyć się jeszcze więcej, poznać specyfikę pracy w innym miejscu, nowych ludzi i ich sposoby nauczania oraz wychowywania dzieci i młodzieży.
Studia podyplomowe dla nauczycieli są organizowane między innymi w poznańskim Collegium da Vinci oraz Wyższej Szkole Bankowej, warszawskiej Szkole Wyższej Przymierza Rodzin albo Małopolskim Centrum Edukacji z siedzibą w Krakowie. Możliwość odbycia studiów podyplomowych istnieje oczywiście także na uczelniach państwowych – Uniwersytecie Warszawskim, poznańskim Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza czy krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym. Kursy podyplomowe dla nauczycieli organizuje również mnóstwo szkół dla dorosłych oraz centrów kształcenia ustawicznego, takich jak Żak, Cosinus czy Zakład Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Mnogość opcji pozwoli każdemu nauczycielowi, który pragnie rozwinąć swoje umiejętności i poszerzyć horyzonty oraz kwalifikacje, znaleźć kierunek odpowiadający jego zainteresowaniom oraz możliwościom finansowym.
Człowiek uczy się przez całe życie, a chęć podniesienia kompetencji i samorozwoju zawsze będzie budzić podziw i stanowić powód do domu. Świat się zmienia a wraz z nim dzieci, dlaczego nauczyciele powinni nieustanie dążyć do ulepszania swoich umiejętności po to, by uczniowie widzieli w nim nie tylko osobę wystawiającą oceny, ale przede wszystkim przyjaciela.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here