Pielęgniarskie studia pomostowe.

Zawód pielęgniarki to jeden z najbardziej szanowanych zawodów, a przy tym wymagający poświęcenia, wysiłku i odpowiedniego przygotowania merytorycznego oraz praktycznego. Szkół średnich i policealnych o profilu medycznym ze specjalnością pielęgniarstwo jest coraz mniej. Nie jest to wynikiem braku zapotrzebowania na specjalistów, ale to skutek braku zainteresowania zdobywaniem zawodu pielęgniarki. Przygotowanie do zawodu to wiele lat nauki trudnych przedmiotów, wielogodzinnych praktyk zawodowych a w perspektywie zatrudnienie na etatach w szpitalach czy przychodniach z pensją znacznie poniżej średniej krajowej. Do drenażu rynku pracy pielęgniarek przyczyniły się również wyjazdy do pracy w zamożnych krajach Unii Europejskiej. Tam polskie pielęgniarki cenione są wysoko, a ich płace znacznie przekraczają te proponowane w kraju. Kandydatów do zawodu nie przybywa, wiele pielęgniarek zbliża się do wieku emerytalnego a obowiązujące od początku tego roku przepisy o standardach zatrudnienia pielęgniarek jeszcze bardziej obnażyły braki. Póki co nie ma dobrych rozwiązań systemowych i grozi nam perspektywa szpitalnych oddziałów bez średniego personelu medycznego.
Aby zmobilizować już zatrudnionych na stanowiskach pielęgniarek czy pielęgniarzy pracowników do podejmowania nauki na poziomie studiów wyższych opracowano w Polsce system studiów pielęgniarskich. Studia pomostowe dla pielęgniarek czy pielęgniarzy mogą rozpocząć wyłącznie osoby pracujące na tych stanowiskach. Uczelnie medyczne organizują naukę dla pielęgniarek w formie niestacjonarnych (zaocznych) studiów pierwszego stopnia. Absolwenci studiów pomostowych będą nosić tytuły zawodowe licencjatów. Ze względu na różnice w posiadanym wykształceniu różny jest poziom studiów oraz czas ich trwania.
Poziom A dotyczy absolwentów szkół średnich medycznych pięcioletnich (dawnych liceów pielęgniarskich). Aby ukończyć licencjat należy studiować dwa semestry.
Na poziomie B przez trzy semestry mogą studiować posiadający maturę absolwenci dwuletnich policealnych szkół medycznych.
Studia na poziomie C dedykowane są absolwentom trzyletnich policealnych studiów medycznych a nauka na tym poziomie trwa dwa semestry.
Studia pomostowe dla pielęgniarek to doskonałe rozwiązanie, którego celem jest uzupełnienie wykształcenia tych osób, które ukończyły szkołę wiele lat temu i nie chciały lub nie mogły podjąć studiów wyższych. Teraz mogą zrobić to za pośrednictwem nowej formy studiów. Czynnikiem mobilizującym środowisko pielęgniarskie do nauki na studiach pomostowych jest nie tylko perspektywa rozwoju zawodowego, ale przede wszystkim to, że studia są za darmo. Finansowanie czesnego biorą na siebie pracodawcy i Ministerstwo Zdrowia. Słuchacze studiów mają również zwracane koszty podróży i pobytu na zajęciach.
Studia pomostowe dla pielęgniarek na wszystkich poziomach mają w programie podobne przedmioty. Są to:
– opieka zdrowotna,
– patologia,
– opieka paliatywna,
– zdrowie publiczne,
– rehabilitacja,
– opieka pielęgniarska osób niepełnosprawnych,
– promocja zdrowia.
Zaliczenia odbywają się w formie kolokwiów pisemnych, prac zaliczeniowych kontrolnych, rozmów lub egzaminów praktycznych.
Zajęcia organizowane są w taki sposób, aby nie kolidować z pracą zawodową. Najczęściej są to weekendowe dwudniowe zjazdy w siedzibie uczelni. W ciągu semestru takich zjazdów jest 7 – 8.
Aby jeszcze bardziej ułatwić pracującym pielęgniarkom dostęp do studiów uczelnie medyczne decydują się na nową formę studiów niestacjonarnych – naukę online. Do studiowania w dowolnym miejscu i czasie wystarczy komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu. Student łączy się z platformą wirtualną uczelni w czasie dla siebie dogodnym – uczelnie online nigdy nie są zamykane. Słuchacze na swoich indywidualnych kontach mają przygotowane materiały edukacyjne, testy, tematy prac kontrolnych. Za pośrednictwem platformy mogą kontaktować się z wykładowcami i innymi studentami oraz przesyłać napisane prace czy wypełnione testy. Studia przez Internet są nie tylko wygodne, ale również znacznie tańsze. Co rok przybywa wiele nowych kierunków i specjalności, które można studiować online.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here