Koszty założenia firmy

Otwarcie własnej działalności gospodarczej jest doskonałym rozwiązaniem dla osób mających problem z podporządkowaniem się innej osobie, czyli szefowi, jak również dostosowaniem się do powszechnie panujących godzin pracy, przypadających zazwyczaj na godziny poranne oraz popołudniowe. Ogromną zaletą jest również fakt, iż nikogo nie musimy prosić o urlop, jak również uprzedzać z dużym wyprzedzeniem o fakcie, iż planujemy się na niego udać. Zanim jednak zdecydujemy się na otwarcie własnej działalności gospodarczej musimy przeprowadzić dokładne rozpoznanie rynku, skupiające się przede wszystkim na określeniu konkurencji oraz potencjalnych klientów. Kolejnym, a zarazem jednym z najważniejszych etapów jest określenie jak wysokie są koszty założenia firmy o wybranej przez nas specyfice, a należy w nich uwzględnić zarówno opłaty urzędowe, jakie należy ponieść podczas rejestracji, jak również wydatki związane z prowadzeniem działalności. Zanim więc zdecydujemy się na otwarcie działalności musimy sprawdzić czy jest nas stać na tego rodzaju krok.
Koszty założenia firmy będą zależne od przyjętej przez nas formy prawnej, dlatego też powinniśmy dokładnie przemyśleć nasz wybór, od którego uzależniona będzie wysokość opłaty rejestracyjnej, a także wartości pozostałych opłat związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Koszty założenia firmy są najniższe w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, a także spółki cywilnej. W takich przypadkach firma jest bowiem nieodpłatnie zgłaszana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Koszty założenia firmy musimy natomiast ponieść w przypadku spółek handlowych, które wymagają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, co nieodłącznie wiąże się z koniecznością zapłacenia pięciuset złotych opłaty sądowej oraz stu złotych pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Założenie spółki handlowej wiąże się również z koniecznością podpisania umowy cywilnoprawnej lub aktu notarialnego, co powoduje to, iż koszty założenia firmy należy powiększyć o podatek od czynności cywilnoprawnych, wynoszący pół procent wartości wkładu wniesionego do spółki. W przypadku aktu notarialnego należy natomiast uiścić wynagrodzenie notariusza, a także opłaty notarialne, których wartość jest określona w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Najpopularniejszą formą prowadzenia firmy jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż jest ona najprostsza, najszybsza, a także koszty założenia firmy są najmniejsze. Popularne są również spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których dużą zaletą jest dość niski kapitał początkowy, wynoszący pięć tysięcy złotych, jak również fakt, iż za zobowiązania firmy odpowiada jedynie przedsiębiorstwo, a nie jej wspólnicy.
Koszty założenia firmy można podzielić na dwie kategorie, pierwszą z nich są obowiązkowe opłaty administracyjne i skarbowe. Środki te należy wpłacać regularnie, w określonych odstępach czasu i są one uzależnione od formy prawnej prowadzenia działalności. Drugą grupą są tak zwane koszty bieżące, związane z prowadzeniem firmy, których wartość jest uzależniona od specyfiki oraz skali prowadzonego przedsiębiorstwa.
Administracyjno-skarbowe koszty założenia firmy stanowią przede wszystkim podatki, składki opłacane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a w niektórych przypadkach również składki odprowadzane do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Jednym z najważniejszych kosztów jakie musi ponieść przedsiębiorce jest podatek dochodowy. Aby określić jaka wartość zostanie opodatkowana musimy wiedzieć, iż dochodem jest przychód, określany jako wpływ środków finansowych, w okresie funkcjonowania firmy, który pomniejsza się o koszty jego uzyskania, czyli wydatki jakie musiały zostać poniesione, aby dany przychód został osiągnięty. Przedsiębiorcy mogą wybrać jeden z czterech sposobów opodatkowania, czyli podatek PIT, podatek CIT, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here