Edukacja regionalna i jej zadania.

Każda szkoła, na każdym etapie szkolenia, przekazuje uczniom odpowiednią wiedzę, która zawarta jest w podstawie programowej. Wiedzę tą każdy uczeń będzie mógł wykorzystać w przyszłym życiu. Jednym z zadań realizowanych w procesie edukacji jest przekazanie wiadomości, dzięki którym uczniowie mogą poznać dawne dzieje i ważne wydarzenia związane z krajem, a także całym światem. Przedmioty szkolne podzielone są na różne bloki , w których wykorzystywane są różnorakie predyspozycje. Wyróżnić można przedmioty ścisłe oraz humanistyczne. Wiedza i wiadomości przekazywane są przez odpowiednio wykształconą kadrę, które specjalizuje się w danym dla siebie zakresie umiejętności.
Jednym z działów nauczania szkolnego jest edukacja regionalna.
Edukacja regionalna to kształtowanie tożsamości młodego człowieka, wpajanie w niego świadomej przynależności do danej społeczności. Edukacja ta prowadzona jest w sposób ogólny, przekazujący historię i uczący przynależności do ojczyzny , a także dla każdego regionu indywidualnie – w zależności od miejsca zamieszkania. Uczniowie poznają tradycje, przeszłość, wracają do korzeni swojej „małej ojczyzny”. Przekazywane treści i wiadomości są uzupełnieniem programu nauczania. Zajęcia te prowadzone są jako uzupełnienie wiedzy podstawowej lub całkiem oddzielnym działem i przedmiotem.
Edukacja regionalna to dział, którego zadaniem jest przekazywanie wiedzy odnoszącej się do mniejszych społeczności takich jak województwo, miasto czy gmina. Głównym zadaniem jest pokazanie tradycji oraz pokazanie kultury, która jest szczególna dla danego obszaru.
Program nauczania podzielony jest na wiele etapów, który jest odpowiednio dostosowany do rodzaju nauczania i wieku odbiorców. Pierwszym etapem kształcenia jest nabywanie wiedzy i wiadomości w przedszkolu. Dzieci poznają imiona, nazwiska osób z najbliższej rodziny, wiedzą gdzie pracują i czym się zajmują na co dzień, znają nazwę swojego miasta oraz największe jego zabytki i charakterystyczne pomniki sztuki ,kultury i natury.
Dzieci kończąc edukację przedszkolną powinny być odpowiednio przygotowani do przyswajania dalszej wiedzy, która przekazywana jest w szkole podstawowej, na początkowym jej etapie.
Na tym szczeblu nauki uczeń powinien być coraz bardziej świadomy przynależności do ojczyzny oraz zamieszkałego regionu. Nauczyciel powinien kształcić u uczniów poczucie obywatelstwa i poczucia własnej tożsamości.
Uczeń kończący etap nauki wczesnoszkolnej powinien znać istotne wiadomości dotyczące Polski oraz najbliższego terenu. Znać ważne wydarzenia, postacie i symbole związane z ojczyzną, rozumieć prawa i obowiązki społeczeństwa, uczestniczyć w imprezach organizowanych przez lokalną społeczność
Podczas nauki szkolnej, a w szczególności na poziomie podstawowym, nauczyciele powinni zadbać o kształcenie plastyczne i muzyczne. Wykorzystywać różne formy rysunku, śpiewu, tańca, prac technicznych związanych z działalnością danego regionu. Uczniowie powinni zostać zapoznani z melodiami charakterystycznymi dla Polski, jak i danego regionu, poznać hymn i dawne pieśni, a także najważniejsze tańce i figury, jakie są przypisane do kultury Polskiej.
Kolejny etap nauczania przygotowuje do poznania wiedzy i wiadomości z zakresu historii, a także umiejętności związanych z ojczystym językiem oraz regionalną gwarą. Uczeń poznaje dzieła ważne w kulturze polskiej, uczy się języka polskiego pisanego i czytanego, poprawnej wymowy i formułowania zdań. Poznaje także język, którym posługiwali się nasi przodkowie.
Można wyróżnić główne cele edukacji regionalnej, którymi są: poznanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Polski oraz najbliższego regionu, podkreślanie i rozwijanie wartości rodzinnych, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za działania na rzecz regionu, kształtowanie postawy obywatelskiej oraz przynależności regionalnej, kształtowanie więzi emocjonalnej w stosunku do Polski oraz swojej „małej ojczyzny”.
Dzięki edukacji regionalnej młodzież ma możliwość poznania historii, kultury i tradycji związanych ze swoim regionem oraz ojczyzną. Mogą przekazywać je z pokolenia na pokolenie, stwarzając dzięki temu ciągłość historii narodu i najbliższego otoczenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here