Zasady wystawiania faktur do paragonów od 1 stycznia 2020 roku

W świetle obowiązujących obecnie przepisów sprzedaż dokonywana jest zarówno na rzecz osób fizycznych prowadzonych jak i nieprowadzących działalności gospodarczej. Z początkiem 2020 roku zostały wprowadzone nowe zasady wystawiania dokumentu, jakim jest faktura do paragonu.

Jeśli sprzedaż została zarejestrowana przy użyciu kasy fiskalnej i potwierdzona paragonem, wówczas fakturę wystawia się wyłącznie wtedy gdy paragon ten zawiera NIP. Znaczy to, że w chwili sprzedaży kupujący musi poinformować sprzedawcę czy kupuje jako podatnik, czy jako konsument.

Warto zaznaczyć, iż paragon do kwoty 450 zł brutto z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną. Dokument ten nie musi zawierać danych nabywcy, czyli nazwiska i imienia albo nazwy oraz jego adresu.

Z kolei zaś ,jeżeli klient kupuje jako podatnik i chce otrzymać fakturę, musi:

– przy paragonie do kwoty 450 zł brutto, podać NIP przed zakończeniem sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Wówczas otrzyma fakturę wystawioną w formie uproszczonej, traktowaną jak zwykła faktura,

– przy paragonie powyżej kwoty 450 zł brutto musi podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Na podstawie takiego paragonu z NIP klient będzie mógł wystąpić do sprzedawcy o wystawienie faktury.

W sytuacji gdy klient nie poda numeru NIP do czasu wystawienia paragonu, przyjmuje się , że dokonuje zakupu jako konsument. Może on wystąpić dokument jakim jest faktura, ale wówczas sprzedawca wystawi mu fakturę bez NIP nabywcy, czyli taką, jak dla konsumentów

Na zakończenie warto wspomnieć, iż zasady tej nie stosuje się do sprzedaży zarejestrowanej w kasie fiskalnej przed dniem 1 stycznia 2020 roku. Zatem do paragonu fiskalnego bez numeru NIP, który dokumentuje sprzedaż zarejestrowaną przy wykorzystaniu kasy fiskalnej do dnia 31 grudnia 2019 roku, sprzedawca może wystawić fakturę według zasad obowiązujących do końca roku 2019, czyli z NiP. Poza tym klient może ten dokument zarejestrować w prowadzonej ewidencji dla celów podatkowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here