Wypowiedzenie umowy o pracę.

Chociaż umowa o pracę wydaje się być najkorzystniejszą zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy formą zatrudnienia – to jednak w jej przypadku jako pracownik musimy wywiązać się z szeregu obowiązków. Takich zobowiązać nie nakłada na nas na przykład umowa zlecenie oraz umowa o dzieło- jednak w ich przypadku musimy liczyć się także ze zdecydowanie mniejszym poczuciem bezpieczeństwa w związku z naszym zatrudnieniem oraz tym, że pracę możemy stracić niemal w każdym momencie. Ponadto umowy zlecenie oraz umowa o dzieło nie ochronią nas przed zwolnieniem w okresie ciąży co się bardzo często dzieje przy takich formach zatrudnienia.
Pracując na umowie o pracę często zastanawiamy się nam tym jak przedstawiają się formalności związane z kwestią jaką jest wypowiedzenie z pracy przez pracownika.
Wypowiedzenie z pracy przez pracownika zwykle powinno zostać wręczone pracodawcy jako oficjalny dokument sporządzony na piśmie. Oczywiście możemy w pierwszej kolejności z pracodawcą szczere porozmawiać oraz poinformować go o swojej decyzji, a także wskazać powód. Czasem nie chcemy takiego powodu podawać, jednak pracodawca zawsze ma prawo wiedzieć, dlaczego podjęliśmy taką decyzję – w twej sytuacji należy pokrótce sprecyzować co nas skłoniło do podjęcia takiej właśnie decyzji. Wśród najczęściej podawanych przyczyn wypowiedzenie z pracy przez pracownika najczęściej znajdują się:
* zbyt niskie wynagrodzenia
*brak podwyżek
*znalezienie innej – zwykle lepiej płatnej pracy
* przeprowadzka do innego miasta oddalonego od aktualnego miejsca pracy tak znacząco – iż dojazdy każdego dnia byłyby niemożliwe
*sytuacja rodzinna – na przykład nie mamy komu powierzyć opieki na d dzieckiem lub dziećmi
* sytuacja zdrowotna
* chęć przebranżowienia się lub też założenia własnej działalności gospodarczej oraz pracy na własny rachunek
*wiele innych powodów, które możemy ująć jako sytuację osobistą lub też sprawy prywatne.

Mimo tego, że ustnie poinformowaliśmy naszego pracodawcę o odejściu z pracy to oprócz tego zobowiązani jesteśmy sporządzić odpowiedni dokument pisemny, czyli wypowiedzenie z pracy przez pracownika. Taki dokument będzie potrzebny do dokumentacji naszej oraz dla pracodawcy. Okres wypowiedzenia trwa zwykle jeden miesiąc, jednak w wielu przypadkach może on wynosić znacznie dłużej – zwłaszcza w przypadku pracowników z wieloletnim stażem pracy. W takim przypadku okres wypowiedzenia może wynosić nawet trzy miesiące kalendarzowe. Jest to dobry czas na to, aby pracodawca mógł znaleźć godnego oraz dobrze wywiązującego się z zadań na tym stanowisku następcę. W dodatku bardzo często możemy zostać poproszeni o przekazanie naszemu następny obowiązków oraz wyjaśnienie mu, na czym polega specyfika pracy na zajmowanym przez nas stanowisku. W okresie trzech miesięcy naszego wypowiedzenia ,, nowa” osoba będzie mogła spokojnie wdrożyć się w nowy system pracy oraz przyszłe obowiązki zawodowe, przy tym może prosić nas o pomoc oraz zadawać wszelkie nasuwające się jej pytania. Taki okres wypowiedzenia umowy obowiązuje nie tylko pracownika – ale także pracodawcę. Również pracodawca ma prawo wypowiedzieć umowę pracownikowi i w tej sytuacji także obowiązuje go odpowiedni okres wypowiedzenie – zwykle od jednego do trzech miesięcy. Dzięki temu, pracownik kiedy już oswoi się z decyzją szefa oraz nową sytuacją będzie wciąż dysponował pewnym zapasem czasu na to, aby poszukać sobie nowego zatrudnienia. Nie straci on także źródła trzymania dla siebie i swojej rodziny z dnia na dzień co jest także o wiele bardziej komfortową sytuacją niż utrata pracy oraz źródła dochodu z dnia na dzień jak to bardzo często ma miejsce w przypadku umów cywilnoprawnych nazywanych często ,, umowami śmieciowymi” bowiem nie dają one pracownikowi żadnych gwarancji oraz świadczeń. Często pracodawcy oraz pracownicy starają się także porozumieć w kwestii wypowiedzenia umowy o pracę tak, aby nikt w tej sytuacji nie był pokrzywdzony. Dlatego zdarza się, że pracownik nie musi już pojawiać się w pracy na okresie wypowiedzenia i może całkowicie oddać się szukaniu nowego zajęcia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here