Dlaczego warto inwestować w ETF-y z ekspozycją na kryptowaluty

Inwestowanie w ETF-y staje się w Polsce coraz bardziej popularne, co wynika przede wszystkim z ich zalet. Jak działają tego typu fundusze? Dlaczego warto inwestować w ETF-y z ekspozycją na kryptowaluty? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Jak działają ETF-y?

ETF to skrót, który pochodzi od angielskiego wyrażenia Exchange Traded Fund odnoszącego się do szczególnego rodzaju funduszu inwestycyjnego, który jest notowany na giełdzie. Zarówno to, jak i fakt, że celem ETF-u nie jest pokonanie rynku, a co za tym idzie uzyskanie możliwie najwyższej stopy zwrotu pozwala wyróżnić ETF-y na tle innych funduszy. Co jest zatem ich celem? Otóż, działają w celu naśladowania konkretnego instrumentu bazowego, którym mogą być zarówno indeksy giełdowe, jak i koszyki akcji, surowce, czy nawet kryptowaluty. W efekcie w skład ETF-u wchodzą akcje tych samych spółek, które tworzą dany indeks. Powoduje to, że każda zmiana wartości indeksu przekłada się na takim sam wzrost lub spadek wartości ETF-u.

Dlaczego warto inwestować w ETF-y z ekspozycją na kryptowaluty?

Jak wspomniano w poprzednim akapicie instrumentem bazowym w przypadku ETF-ów mogą być m.in. kryptowaluty. Dlaczego warto wybrać właśnie ten fundusz? Przede wszystkim dlatego, że wartość kryptowalut bardzo szybko rośnie, a co za tym idzie tego typu inwestycja może przynieść duże zyski. Co więcej, jest ona zdecydowanie bezpieczniejsza niż bezpośrednie inwestowanie w kryptowaluty, ponieważ w przypadku ETF-ów z ekspozycją na kryptowaluty nie stosuje się dźwigni finansowej, a co za tym idzie ewentualne straty są zdecydowanie mniejsze. Istotny jest również fakt, że inwestując w ETF-y z ekspozycją na kryptowaluty można zawierać transakcje o mniejszej wartości niż np. zakup 1 BTC. Jak inwestować w tego typu fundusze? Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne pod linkiem więcej informacji jest tutaj, który odsyła do oferty brokera.

Inwestowanie w ETFy z ekspozycją na kryptowaluty – ryzyko

Warto mieć świadomość, że inwestowanie w ETF-y z ekspozycją na kryptowaluty wiąże się z określonym poziomem ryzyka. Oczywiście jest ono zdecydowanie mniejsze niż w przypadku bezpośredniego zakupu kryptowalut, jednak nie można go bagatelizować. Zamiast tego warto starać się je minimalizować, co jest możliwe dzięki podejmowaniu decyzji w oparciu o rzetelne analizy. Istotne jest również ograniczenie emocji, które nie są w tym przypadku dobrym doradcą.

Podsumowując należy stwierdzić, że inwestycja w ETF-y z ekspozycją na kryptowaluty jak najbardziej ma sens, ponieważ umożliwia uzyskanie wysokiej stopy zwrotu. Warto jednak pamiętać o ryzyku, które jest z tym związane oraz starać się je minimalizować.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here