CZYM JEST SAP I JAK SIĘ GO UCZYĆ

0
2500

SAP – lider na rynku systemów ERP.

Niemiecka firma SAP to od wielu lat czołowy gracz w obszarze oprogramowania ERP (Enterprise Resource Planning), a oferowany przez nią pakiet SAP ERP jest tak popularny, że niekiedy bywa utożsamiany z systemami planowania zasobami przedsiębiorstwa jako takimi. Oferowany przez SAP modułowy system umożliwia integrację wszystkich zachodzących w organizacji procesów oraz zbieranie, analizę i dalsze wykorzystywanie danych niezbędnych do właściwego kierowania biznesem. Osiągana dzięki wsparciu SAP ERP optymalizacja procesów produkcyjnych, logistycznych czy finansowych prowadzi do zwiększonej efektywności i rentowności firmy – warto zatem dobrze poznać związane z SAP funkcjonalności oraz zdobyć gruntowną wiedzę na temat tego produktu.

Kilka słów na temat oprogramowania.

Tak jak już wspomnieliśmy, SAP ERP jest oprogramowaniem modułowym co oznacza, że składa się z niezależnych, ale współpracujących ze sobą aplikacji. Moduły, które wchodzą w skład pakietu odpowiadają poszczególnym obszarom funkcjonowania przedsiębiorstwa umożliwiając realizację kluczowych celów jakie wiążą się z tymi obszarami – i tak np. moduł „Sprzedaż i Dystrybucja” pozwala prowadzić rejestry klientów, wysyłać towar, analizować dane sprzedażowe czy wystawiać faktury, moduł kadrowo-płacowy służy do rozliczania wynagrodzeń, dokumentowania czasu pracy bądź obsługi procesów rekrutacyjnych, z kolei moduł łańcucha dostaw odpowiada za zaopatrzenie, magazynowanie,  gospodarkę remontową czy zarządzanie jakością. Wszystkie z tych funkcjonalności (a także inne, niewymienione) oznaczają wymierne i odczuwalne korzyści biznesowe; efektywność procesów sprzedażowych wzrasta, różnego rodzaju sprawozdania i raporty są wykonywane szybciej, a koszty zakupów, magazynowania czy produkcji spadają. Szczególnym modułem, który może zainteresować wielu potencjalnych klientów są specjalne Rozwiązania Branżowe, oferujące narzędzia przeznaczone dla konkretnych sektorów. Występują tu kategorie związane z takimi segmentami gospodarki jak energia i zasoby naturalne (przykładowo – przemysł chemiczny albo przemysł wydobywczy), usługi finansowe (bankowość, ubezpieczenia),  usługi publiczne (obronność i bezpieczeństwo, ochrona zdrowia, szkolnictwo wyższe i badania naukowe) oraz wiele innych.

Wdrażanie i nauka.

System SAM ERP można porównać do wielkiej maszynerii, która swoimi działaniami obejmuje całość funkcjonowania przedsiębiorstwa;  ze względu na rozmiary i skalę wprawienie jej w ruch nie jest jednak łatwym zadaniem; nauka samodzielnego posługiwania się oprogramowaniem również wymaga sporo czasu. Wdrożenie SAP w organizacji to złożony proces o wielu etapach – pierwszym z nich jest przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, później następuje zgodna z rezultatami analizy implementacja systemu, na koniec zaś firma otrzymuje wsparcie. Na wszystkich z tych etapów kluczową rolę odgrywają profesjonalni konsultanci SAP – bez ich pomocy nie mogłaby się udać żadna z wykonywanych operacji. Jeżeli chodzi o przygotowanie przyszłych użytkowników, najważniejszy i niezastąpiony jest praktyczny trening. Tylko w ten sposób da się zdobyć rzeczywiste doświadczenie, które następnie warto pogłębiać na fachowych szkoleniach; dobrze zachować taką kolejność ponieważ zetknięcie się z przekazywaną na szkoleniach wiedzą bez uprzedniego kontaktu z oprogramowaniem może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Liczba autoryzowanych szkoleń SAP jest ogromna, a potencjalni zainteresowani mogą wybierać spośród bardzo wielu propozycji, które wiążą się z różnymi aspektami omawianego systemu. Tak jak do rozpoczęcia pracy z SAP niezbędne jest wstępne doświadczenie praktyczne, tak zdobywanie zaawansowanych umiejętności bezwzględnie wymaga udziału w systematyzujących i pogłębiających wiedzę kursach, prowadzonych przez specjalistów z rzetelnych i godnych zaufania instytucji szkoleniowych. Osoby zainteresowane karierą konsultantów SAP powinny z kolei rozważyć wstąpienie na ścieżkę certyfikacyjną, do której najlepszym przygotowaniem są właśnie kompleksowe szkolenia.

Wybierz SAP.

Dzięki systemowi SAP ERP firmy są w stanie realizować swoje cele biznesowe oraz osiągać coraz lepsze wyniki przy bardziej racjonalnym i wydajniejszym gospodarowaniu dostępnymi zasobami, natomiast zawód konsultanta to jedna z najlepszych i najbardziej perspektywicznych profesji na rynku pracy. SAP jest inwestycją opłacalną z każdego punktu widzenia – dlatego zdecydowanie warto się na nią zdecydować.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here