W jakim celu spółki akcyjne emitują akcje?

W jakim celu spółki akcyjne emitują akcje?

Spółki akcyjne emitują akcje w celu pozyskania kapitału na rozwój swojej działalności. Poprzez sprzedaż akcji, spółka może pozyskać środki finansowe od inwestorów, którzy w zamian otrzymują udziały...

Na czym polega pierwsza oferta publiczna?

Pierwsza oferta publiczna (IPO) to proces, w którym firma decyduje się na sprzedaż swoich akcji na rynku publicznym. W ten sposób, inwestorzy indywidualni i instytucjonalni mogą kupić...

Czy rynek kapitałowy jest częścią rynku finansowego?

Tak, rynek kapitałowy jest jednym z elementów rynku finansowego. Jest to miejsce, gdzie przedsiębiorstwa i instytucje pozyskują kapitał poprzez emisję akcji i obligacji, a inwestorzy mogą nabywać...

Na co dzieli się rynek finansowy?

Rynek finansowy dzieli się na kilka kategorii, w zależności od rodzaju instrumentów finansowych, które są na nim notowane. Wyróżnia się m.in. rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rynek walutowy...
Jak dzielimy instytucje?

Jak dzielimy instytucje?

Instytucje są podstawowymi elementami organizacji społecznych, które pełnią różnorodne funkcje w życiu społecznym. W zależności od ich charakteru i celów, instytucje mogą być podzielone na wiele różnych...
Co to jest rynek Międzybankowy?

Co to jest rynek Międzybankowy?

Rynek międzybankowy to rynek, na którym banki handlują między sobą różnymi instrumentami finansowymi, takimi jak depozyty, kredyty, obligacje czy waluty. Jest to ważny element systemu finansowego, ponieważ...

Od kogo kupujemy papiery wartościowe na rynku pierwotnym?

Na rynku pierwotnym papiery wartościowe kupujemy bezpośrednio od emitenta, czyli firmy lub instytucji, która je wyemitowała. Jest to pierwsza transakcja, w której emitent pozyskuje środki na rozwój...

Co to znaczy KNF?

KNF to skrót od Komisji Nadzoru Finansowego. Jest to polska instytucja nadzorująca sektor finansowy w kraju, w tym banki, ubezpieczycieli, fundusze inwestycyjne i inne podmioty finansowe. KNF...

Czym jest rynek kapitałowy?

Rynek kapitałowy to miejsce, gdzie przedsiębiorstwa i instytucje pozyskują kapitał poprzez emisję papierów wartościowych, takich jak akcje i obligacje. Inwestorzy mogą nabywać te papiery wartościowe, a ich...

Co jest przedmiotem obrotu na rynku pieniężnym?

Przedmiotem obrotu na rynku pieniężnym są instrumenty finansowe o krótkim terminie zapadalności, takie jak obligacje skarbowe, depozyty terminowe, weksle i papiery komercyjne. Rynek pieniężny służy do krótkoterminowego...

ZOBACZ TEŻ

Jak wygląda egzamin na doradcę inwestycyjnego?

Jak wygląda egzamin na doradcę inwestycyjnego?

Egzamin na doradcę inwestycyjnego to test, który ma na celu ocenę wiedzy i umiejętności kandydatów z zakresu inwestycji, finansów oraz prawa regulującego działalność doradców...
Kto robi kampanie reklamowe?

Kto robi kampanie reklamowe?

Kto może być brokerem?

Kto może być brokerem?

Jakie są wady e handlu?

Jakie są wady e handlu?