Umowa o dzieło a składki ZUS

Umowa o dzieło to jeden z rodzajów umów cywilnoprawnych, które dotyczą osób zatrudnionych na danym stanowisku. Pracownik ma wówczas obowiązek wykonać określone zadanie (czyli dzieło), natomiast druga strona – dokonać opłaty za nie. Umowa o dzieło dotyczy więc zwykle stworzenia czegoś konkretnego, np. przedmiotu, projektu, utworu. W Polsce spora grupa ludzi pracuje właśnie w ten sposób. Umowa o dzieło a składki ZUS – to tylko jedno z zagadnień podejmowanych przez zatrudnionych. Niewątpliwie kwestia ta jest bardzo istotna – dotyczy przecież ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego. Nic zatem dziwnego, że większość pracowników szczególnie interesuje się tym tematem.

Osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę mają zapewnione opłacane przez pracodawcę składki ZUS. Podobnie jest od pewnego czasu z umową zleceniem – wówczas również liczyć można na ubezpieczenie. Co jednak w przypadku innych pracowników? Umowa o dzieło a składki ZUS – jak więc wygląda ta kwestia? W takiej sytuacji wykonawca nie ma prawa do ubezpieczenia – w ramach umowy o dzieło nie wchodzi w grę objęcie ZUS-em. Nie ma także w tym wypadku znaczenia wiek zatrudnionego. Wedle przepisów i ustaw – pracownik taki ma jedynie wykonać określone zadanie i po skończeniu go umowa przestaje obowiązywać. Nie ma tu więc mowy o konieczności ubezpieczania takiej osoby ze strony pracodawcy. Ponieważ zatrudniający – poza zapłaceniem wynagrodzenia – nie ma żadnych innych zobowiązań finansowych, często fakt ten jest zwyczajnie wykorzystywany przez rozmaite firmy. Ze względu na to, że znacznie niższy jest wówczas koszt zatrudnienia, wielu pracodawców zatrudnia ludzi właśnie w takiej formie, mimo iż praca ma charakter umowy zlecenia, a często nawet umowy o pracę. Firmy widzą jednak swoją korzyść finansową, dlatego w wielu przypadkach proponują takie rozwiązanie. Sporo osób rekrutujących na dane stanowisko godzi się na te warunki, ponieważ zwyczajnie zależy im na danej posadzie. Nie jest to oczywiście uczciwe – ani w stosunku do zatrudnionego, ani wobec ZUS-u, dlatego instytucja ta coraz częściej wprowadza kontrole. Sprawdzane są firmy w całym kraju, zatrudniające właśnie na podstawie umowy o dzieło. ZUS dokonuje wglądu i weryfikuje, czy rzeczywiście w danym przypadku wszystko jest prawidłowo. Wielokrotnie okazuje się, że dana osoba powinna wykonywać swoje zadania na podstawie umowy o pracę lub zlecenia, a przez to mieć odprowadzane składki zusowskie.

Umowa o dzieło a składki ZUS to jeszcze w tym momencie odrębne kwestie. Co jakiś czas pojawia się jednak w naszym kraju pomysł, aby zmienić ten stan rzeczy. Spore grono wnioskuje, by osoby zatrudniane na umowę o dzieło również podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu. Póki co temat ten jednak pozostaje bez zmian, zatem wciąż jest to jedyna forma umowy cywilnoprawnej, która nie musi być objęta ZUS-em. Na pewno nie jest to do końca dobre rozwiązanie – jeśli zatrudniony nie zawiera żadnych umów (zlecenie, o pracę) z innymi pracodawcami, wówczas w takim przypadku często pozostaje nieubezpieczony. Nie ma zatem praw do żadnych świadczeń socjalnych ani do bezpłatnej opieki medycznej. W razie choroby czy wypadku pojawia się zatem ogromny problem, gdyż leczenie w szpitalu wymaga wówczas zapłaty w niemałej wysokości. Cześć osób, które pracują na umowę o dzieło, decyduje się więc dobrowolnie i samodzielnie opłacać sobie ubezpieczenie zdrowotne. W ten sposób chcą zabezpieczyć się w razie nagłej konieczności leczenia w szpitalu, wykonania badań lub nawet zwykłej wizyty lekarskiej w przychodni.

Jak zatem widać – umowa o dzieło a składki ZUS to niełatwy i wciąż nie do końca rozwiązany temat. Często poszkodowanym jest pracownik, zatem warto walczyć z pracodawcą o swoje prawa, oczywiście jeżeli czynności faktycznie powinny być wykonywane w ramach np. umowy zlecenia. W innym wypadku trzeba po prostu być świadomym tego, że umowa o dzieło nie obejmuje składek ZUS, a tym samym – można pozostać bez żadnego ubezpieczenia. Warto też dodać, że jednocześnie zawsze odprowadzony musi zostać podatek dochodowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here