oprocentowanie kredytu

Nim zdecydujemy się na kredyt, zazwyczaj spędzamy dużo godzin na sprawdzaniu wielkości oprocentowań, które proponują dla własnych artykułów konkretne banki. Kredyt gotówkowy to jeden z popularniejszych produktów pieniężnych, jaki oferowany jest przez firmy bankowe. Uzyskaną dzięki niemu kwotę możesz poświęcić na jakikolwiek cel. Wybrane banki żądają od własnego ewentualnego konsumenta, aby ustalił, na co dokładnie chce poświęcić zaciągniętą sumę.

Czym jest oprocentowanie kredytu?
Oprocentowanie kredytu to jeden podstawowych oraz przeważnie stosowanych parametrów konkretnej propozycji kredytowej. Jest ono procentowym wyznacznikiem kosztu, jaki poniesiemy w związku z udzieleniem nam pożyczki oraz jaki zostanie nam dodany we właściwych proporcjach do wszystkich rat kredytu. Od wielkości oprocentowania zależy wysokość płaconych przez nas rat comiesięcznych, i co za tym idzie – także łączny koszt kredytu. Im wyższe oprocentowanie, tym mniej atrakcyjna może być konkretna oferta – chociaż w wypadku dużych zobowiązań kredytowych koszty niewchodzące w skład oprocentowania mogą mieć większy wpływ na koszt kredytu. Wielkości oprocentowania wielokrotnie nie można poddawać pertraktacjom – chociaż w wypadku doskonałej zdolności kredytowej wybrane banki zgadzają się na zmniejszenie jednej ze złożonych oprocentowania – marży.

Oprocentowanie kredytu gotówkowego – stałe lub zmienne?
Bank może zasugerować Ci kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem. Stałe oprocentowanie powoduje, iż znasz wielkość raty od początku do końca czasu kredytowania. Znasz także łączny koszt kredytu w czasie zawierania umowy. Zmienne oprocentowanie w wypadku kredytu gotówkowego nie występuje, lecz możesz się z nim napotkać, gdy będziesz zainteresowany kredytem hipotecznym.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego
Mimo powszechnych ograniczeń – odmienne będzie oprocentowanie kredytu gotówkowego oraz inne będzie oprocentowanie kredytu hipotecznego.

Wielkość oprocentowania kredytu gotówkowego jest zdecydowanie większa aniżeli w wypadku oprocentowania kredytu mieszkaniowego – choćby z tego powodu, iż kredyt hipoteczny jest zaciągany na zdecydowanie dłuższy czas oraz bank ma więcej czasu na naliczenie odsetek. Wymaga również od kredytobiorcy zdecydowanie wyższej oceny zdolności kredytowej. Oprocentowanie kredytu hipotecznego w większości wypadków jest oprocentowaniem zmiennym – naliczane jest w oparciu o stawkę podstawową oraz marżę banku – w konsekwencji przeważnie można się napotkać z oprocentowaniem kredytu hipotecznego określonym jako suma stawki WIBOR 3M oraz 2-3% marży banku, oferującego kredyt. Oprocentowanie zmienne kredytu gotówkowego występuje zdecydowanie rzadziej oraz dotyczy zwłaszcza kredytów gotówkowych zaciąganych na długi czas – ponad 3 lat. Z kolei wielkość oprocentowania kredytu hipotecznego może być większa, aniżeli wynika to z prostego rachunku. Banki w ramach ubezpieczenia małego wkładu własnego (ubezpieczenia NWW) i ubezpieczenia pomostowego mogą podnieść marżę o parę punktów procentowych. W związku z tym, do stawki WIBOR 3M czy WIBOR 6M oraz marży banku należy dodać podwyżki marży z tytułu tychże ubezpieczeń.

Oprocentowanie a RRSO
Bardzo istotnym wskaźnikiem ułatwiającym ocenienie łącznego kosztu kredytu jeszcze jego wzięciem jest RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Dzięki ustawie z dnia 12. maja 2011 roku o kredycie konsumenckim banki zobowiązane zostały do poważnego informowania Konsumentów właśnie na temat aktualnej wielkości RRSO.
Współczynnik RRSO tenże oznacza w sposób procentowy stosunek roczny łącznego kosztu kredytu wobec kwoty kredytu, więc kwoty, którą początkowo pożyczyliśmy od banku. Znaczy to, iż RRSO najrzetelniej oraz najbardziej wiarygodnie informuje nas o koszcie, jaki poniesiemy, biorąc określony kredyt. W odróżnieniu od wartości oprocentowania, RRSO uwzględnia bowiem większość opłat połączonych z udzieleniem kredytu, i nie jedynie marżę i stawkę referencyjną. Liczy się do niego m. in. prowizję, koszty prowadzania konta lub ubezpieczenie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here